AANSPRAKELIJKHEID

Wij streven ernaar om de gebruiker zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Roam advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op ROAMadvies.nl.