DIENSTEN

Consultancy
Ondernemers zijn gebaat bij goed financieel advies. Ons team adviseert over financiele producten en diensten die erop gericht zijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen of vermogen te verwerven.

Fiscaal advies
Voor velen zijn belastingen iets ongrijpbaars, zeker wanneer binnen diverse deelgebieden steeds ontwikkelingen plaatsvinden. Een alerte belastingplichtige weet dat een goed advies in belastingzaken veel kennis en ervaring vereist.
Financieel advies
Een kwalitatief juiste en volledige up to date administratie is van groot belang bij het opstellen van jaarrekeningen en tussentijdse verslagen, bij het geven van financieringsadviezen en ook het doen van prognoses.

Over onsROAM Advies is een full service kantoor dat beschikt over jonge en gedreven adviseurs op financieel en fiscaal gebied die voor elke vraag of probleemstelling naar een oplossing zoeken.

Wij staan voor daadkracht, professionaliteit, persoonlijkheid en integriteit.

Ondernemers hebben dagelijks met talrijke zaken te maken waarbij professioneel advies nodig is.
Wij begrijpen in één woord waar u behoefte aan heeft. Onze adviseurs gaan voor u tot het uiterste waarbij zij de te behalen voordelen of oplossingen voor u als ondernemer niet uit het oog verliezen.

Als u ergens twijfels over heeft of als u gewoon weg ergens over wilt sparren, kunt u ook ´s avonds en in de weekends bij uw adviseurs terecht. Wij vinden dat u als ondernemer rust dient te hebben om te kunnen ondernemen.

Roam Advies is er voor u in goede als in minder goede tijden. Daarom kies je voor Roam Advies.

Blog

20 Feb: Teruggaafregelingen

In onze vorige blog hebben wij het gehad over de mogelijkheid van de inspecteur om een navorderingsaanslag op te leggen als blijkt dat te weinig belasting is geheven…

01 Feb: Navordering; wint de belastinginspecteur?

Als een aanslag inkomstenbelasting naar de mening van de Belastingdienst niet juist is vastgesteld  dan heeft de inspecteur het wapen van de navordering om de aanslag te corrigeren. Aan deze correctiemogelijkheid stelt de wet wel enige voorwaarden.

05 Jan: Van de Belastingen hebben we er een extra Box bij gekregen: de berichtenbox

Het gaat hier om een verandering die niet gaat over hogere of lagere tarieven maar over de wijze van communiceren met de Belastingdienst in de toekomst. In belastingzaken vindt het digitaal berichtenverkeer met name van de belastingplichtige naar de Belastingdienst plaats…